Fyll i användarnamn.
Fyll i lösenord.
Har du glömt ditt lösenord

Välkommen till FAO:s medlemsportal

Till vänster anger du ditt användarnamn (mailadress) och ditt lösenord.

Saknar du medlemsuppgifter?

Registrera nytt konto på fao.se.

Om du upplever problem vid inloggning kontakta FAO, info@fao.se, eller begär nytt lösenord här.

Byt ditt lösenord här.

Medlemsfakturering

Svenskt Näringsliv administrerar FAO:s medlemsavgifter. Det förenklar administrationen både för FAO och dess medlemsföretag som får en samlad faktura för avgifterna till Svenskt Näringsliv och FAO i stället för två separata.
Kontaktperson: Annie Larsson Uppdaterad: 2019-01-04
Skriv ut

Faktureringen sker genom två periodfakturor, en faktura på våren och en faktura på hösten. Båda dessa är definitiva. 

Såväl FAO:s som Svenskt Näringslivs medlemsavgifter baseras på företagets antal anställda och årslönesumma. Varje medlemsföretag ska därför årligen rapportera in dessa medlemsuppgifter. Det sker via sidan www.medlemsuppgift.se. För att ni ska debiteras rätt medlemsavgift är det viktigt att ni rapporterar in korrekta medlemsuppgifter i tid. Om uppgifterna saknas vid insamlingsperiodens slut kommer årets avgift istället att baseras på föregående års avgiftsunderlag uppräknat med 20 procent.

Följande datum gäller för faktureringen av medlemsavgifter 2019:

  • Den 15 januari öppnar www.medlemsuppgift.se för inrapportering av medlemsuppgifter.
  • Den 15 mars ska medlemsuppgifterna vara inrapporterade.
  • Den 1 april kommer den första fakturan att skickas ut.
  • Den 1 oktober skickas den andra fakturan ut.

Om ett medlemsföretag önskar få en referensperson angiven på medlemsuppgiften eller/och på fakturan eller om dessa handlingar ska skickas till en annan adress, meddela detta enklast via e-post till Annie Larsson.