Fyll i användarnamn.
Fyll i lösenord.
Har du glömt ditt lösenord

Välkommen till FAO:s medlemsportal

Till vänster anger du ditt användarnamn (mailadress) och ditt lösenord.

Saknar du medlemsuppgifter?

Registrera nytt konto på fao.se.

Om du upplever problem vid inloggning kontakta FAO, info@fao.se, eller begär nytt lösenord här.

Byt ditt lösenord här.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften 2021 till FAO och FAO Service AB består dels av en fast avgift om 5 000 kronor, dels en procentuell avgift om 0,095 procent av föregående års lönesumma.
Kontaktperson: Annie Larsson Uppdaterad: 2020-12-21
Skriv ut

Avgiften fördelas mellan FAO och FAO Service:
FAO: 5 000 kronor + 0,03 %
FAO Service AB: 0,065 % + moms

Avgiftssystem och avgiftsuttag till Svenskt Näringsliv

Avgifter:

 • Lägsta avgift 428 kr.
 • Avgiften för enskilda företag och företag som ingår i koncerner med högst 249 anställda beräknas som 0,077 procent av lönesumman minskad med ett grundavdrag på 500 000 kr.
 • Enligt styrelsebeslut fördelas avgiften enligt följande:
  • Svenskt Näringsliv: 0,072 % 
  • Svenskt Näringsliv Service AB: 0,005 % + moms
 • Avgiften för enskilda företag med fler än 249 anställda och för företag som ingår i koncerner med fler än 249 anställda beräknas som 0,060 procent på summan av lönesumman och rörelseresultatet efter avskrivningar (eller motsvarande*1).
 • Enligt styrelsebeslut fördelas avgiften enligt följande: 
  • Svenskt Näringsliv: 0,056 %
  • Svenskt Näringsliv Service AB: 0,004 % + moms

Rörelseresultatet efter avskrivningar (eller motsvarande) begränsas till ett belopp motsvarande lönesumman. Endast positiva rörelseresultat efter avskrivningar (motsvarande) medräknas.

Not. *1
För företag som omfattas av Lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller av Lagen om årsredovisning i försäkringsbolag skall resultatet som underlag för avgiftsbasen "rörelseresultat efter avskrivningar (eller motsvarande)" utgöras av:

För företag som omfattas av Lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag - resultatet efter finansiella poster.

För företag som omfattas av Lagen om årsredovisning i försäkringsbolag - det försäkringstekniska resultatet.

Skatteregler:

 • Avgiften till Föreningen Svenskt Näringsliv liksom till FAO är inte momspliktig och en inte avdragsgill kostnad för medlemsföretagen.
 • Avgiften till Svenskt Näringsliv Service AB liksom till FAO Service AB är momspliktig och för medlemsföretagen avdragsgill kostnad.

Fakturering
Mer information om faktureringen av medlemsavgifterna finns under Medlemsfakturering. Mer information om insamlingen av medlemsuppgifter under Inrapportering av medlemsuppgift.