Fyll i användarnamn.
Fyll i lösenord.
Har du glömt ditt lösenord

Välkommen till FAO:s medlemsportal

Till vänster anger du ditt användarnamn (mailadress) och ditt lösenord.

Saknar du medlemsuppgifter?

Registrera nytt konto på fao.se.

Om du upplever problem vid inloggning kontakta FAO, info@fao.se, eller begär nytt lösenord här.

Byt ditt lösenord här.

Hantera medlemsskap

På denna sida hanterar medlemsföretagen sitt medlemsskap.
Kontaktperson: Annie Larsson Uppdaterad: 2021-01-12
Skriv ut

Namn och adressändring
För att kunna hålla både FAO:s och Svenkt Näringslivs register uppdaterade är det viktigt att vi får veta om förändringar på FAO:s medlemsföretag. Vid namnbyte skickas en kopia av det senaste registreringsbeviset till: FAO, Box 24168, 104 51 STOCKHOLM.

Om medlemsföretaget flyttar eller av annan anledning byter adress och/eller telefonnummer eller om medlemsföretaget får ny vd eller personalchef är vi tacksamma för information om detta via info@fao.se.

Överlåtelse av medlemskap
Då ett företag överlåter hela eller delar av sin verksamhet till ny ägare ska en blankett om ansökan av överlåtelse fyllas i. Blanketten undertecknas av behöriga firmatecknare hos både det övertagande och det överlåtande företaget. Överlåtelseblankett

Blanketten skickas tillsammans med ett aktuellt registreringsbevis för det övertagande företaget till: FAO, Box 24168, 104 51 Stockholm.

Utträde ur FAO
Utträde ur FAO och Svenskt Näringsliv beviljas det hel- eller halvårsskifte som inträffar sex månader efter uppsägningen kom FAO tillhanda. Exempel: Ett företag begär utträde ur FAO/Svenskt Näringsliv den 20 september 2020. Sex månader senare är det den 20 mars 2021. Utträde beviljas vid halvårsskiftet den 30 juni 2021. 

Om ett medlemsföretag önskar begära utträde meddelas det skriftligen till FAO och undertecknas av behörig firmatecknare. Brevet skickas till: FAO, Box 24168, 104 51 Stockholm.