Fyll i användarnamn.
Fyll i lösenord.
Har du glömt ditt lösenord

Välkommen till FAO:s medlemsportal

Till vänster anger du ditt användarnamn (mailadress) och ditt lösenord.

Saknar du medlemsuppgifter?

Registrera nytt konto på fao.se.

Om du upplever problem vid inloggning kontakta FAO, info@fao.se, eller begär nytt lösenord här.

Byt ditt lösenord här.

Kursinformation och villkor

FAO:s kursverksamhet bedrivs av dotterbolaget FAO Service AB.
Kontaktperson: Annie Larsson

Skriv ut

Vem kan delta i FAO:s kurser?
Arbetsgivarens representanter vid FAO:s medlemsföretag är välkomna att delta i FAO:s kurser.

Kursanmälan
Inför varje kurs skickas det ut ett cirkulär med information om kursen och länk till ett anmälningsformulär. Observera att anmälan är bindande.

Kallelse med praktisk information och vägbeskrivning skickas ut senast en vecka före kursstart.

Kursavgift
Aktuell kursavgift står angiven under respektive kurs. Lagstadgad moms tillkommer. Kursavgiften faktureras efter kursen. Betalningsvillkor är 30 dagar netto.

Företagsinterna kurser
För att FAO ska kunna hålla en företagsintern kurs krävs ett deltagande om minst 14 personer per kurstillfälle. Det finns möjlighet för flera företag att tillsammans anordna en gemensam företagsintern kursdag. FAO rekommenderar att man inte är fler än 20 deltagare för att bibehålla kvaliteten. Om deltagarantalet överstiger 20 personer debiterar FAO extra för kursmaterial. Vid intresse, kontakta Annie Larsson, 08-522 786 62.

Internatkurser
Vissa av FAO:s kurser är förlagda på internat. Bland annat för att ge kursen ett mervärde då deltagarna ges stor möjlighet till erfarenhetsutbyte med kollegor från andra företag på ett spontant sätt.

Vid anmälningstillfället förutsätts att deltagarna övernattar. För den som inte kan sova på konferensanläggningen ska detta anmälas till FAO:s kansli i samband med kursanmälan.

Observera att avbokningsreglerna vid internatkurser kan skilja sig från nedan angivna. Mer information finns att läsa på kursinformationen för respektive kurs.

Avbokning
I de fall inget annat framgår debiteras vid avbokning en månad innan kursen och fram till två veckor före kursstart 50 procent av kursavgiften. Vid avbokning två veckor före kursstart eller senare debiteras hela kursavgiften. Kursplatsen är överlåtningsbar.

Förbehåll
Om kursen får för få deltagare förbehåller FAO sig rätten att ställa in den med kort varsel, alternativt ändra kursdag.