Fyll i användarnamn.
Fyll i lösenord.
Har du glömt ditt lösenord

Välkommen till FAO:s medlemsportal

Till vänster anger du ditt användarnamn (mailadress) och ditt lösenord.

Saknar du medlemsuppgifter?

Registrera nytt konto på fao.se.

Om du upplever problem vid inloggning kontakta FAO, info@fao.se, eller begär nytt lösenord här.

Byt ditt lösenord här.

FTP-nämnden

Kollektivavtalsaparterna FAO och Forena respektive Civilekonomerna, Jusek och Sveriges Ingenjörer är överens om att FTP-nämnden ska svara för tolkningen av de bestämmelser och villkor som gäller för FTP-planen.

En arbetsgivare eller en tjänsteman kan begära att pensionsfrågor som angår hen tas upp till behandling i FTP-nämnden. Nämnden prövar även rätten till 62-årspension i vissa fall (se nedan).

FTP-nämnden utser sparförsäkringsgivare som de försäkrade kan placera sina pensionspremier hos samt beslutar om valcentral och försäkringsgivare för vissa av riskförsäkringarna i FTP-planen.

FTP-nämnden kontaktas via FAO info@fao.se eller de fackliga organisationer som ingår nämnden.

Särskild prövning av rätt till 62-årsregeln för kvinnor födda 1956 och 1957

62-årsregeln var en bestämmelse i FTP-planen som innebar att arbetsgivaren betalade pensionen mellan 62-65 års ålder när en tjänsteman valde att gå i pension efter fyllda 62 år. Regeln upphörde 1 januari 2007.

För tjänstemän födda 1955 eller tidigare och som omfattades av FTP-planen den 20 juni 2006 (Forena-medlemmar och oorganiserade) respektive 29 juni 2006 (medlemmar i Saco-förbund), gäller en övergångsregel för ålderspension enligt 62-årsregeln. Övergångsregeln upphör 2020.

För födda 1956 eller 1957 som omfattades av den kollektivavtalade FTP-planen 1985 och då hade 62 års pensionsålder (vilket endast kvinnor hade) och som sedan dess omfattats av den kollektivavtalade FTP-planen, gäller en övergångsregel som innebär att rätten till 62-årsregeln ska ”prövas i särskild ordning”. Denna prövning görs av FTP-nämnden och till den kan tjänstemannen vända sig info@fao.se.

Det är tjänstemannens sak att visa sin anställningshistorik från 1985 och senare. Är försäkringen tecknad i FPK kan Skandikon lämna uppgifter om hur länge en tjänsteman omfattats av FTP-planen. I annat fall hänvisas till den försäkringsgivare som arbetsgivaren försäkrat FTP 2 hos.

Observera att den kollektivavtalade FTP-planen till exempel inte omfattar anställda i bankägda försäkringsbolag, anställda i Folksam eller SPP och inte heller för dem som haft så kallad ”frivillig FTP”. Det saknar betydelse om bytet från FTP-planen till en annan tjänstepensionsplan beror på arbetstagaren eller på arbetsgivaren (till exempel vid övergång av verksamhet).

FTP-nämndens sammanträden 2019

Ärenden till FTP-nämnden bör vara FAO tillhanda senast två veckor före sammanträdet. FTP-nämnden sammanträder hösten 2019

 

Personuppgiftsbehandling

I samband med FTP-nämndens ärendehantering kan personuppgifter komma att behandlas. Du hittar mer information om FAO:s personuppgiftsbehandling här.