Fyll i användarnamn.
Fyll i lösenord.
Har du glömt ditt lösenord

Välkommen till FAO:s medlemsportal

Till vänster anger du ditt användarnamn (mailadress) och ditt lösenord.

Saknar du medlemsuppgifter?

Registrera nytt konto på fao.se.

Om du upplever problem vid inloggning kontakta FAO, info@fao.se, eller begär nytt lösenord här.

Byt ditt lösenord här.

Avtalspension

För tjänstemän i försäkringsbranschen sluter FAO kollektivavtal med Forena respektive Akavia samt Sveriges Ingenjörer om pension.

FTP

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan (FTP) är fastställd genom kollektivavtal mellan FAO och Forena, fd. FTF, respektive FAO och Jusek, Civilekonomerna och Sveriges Ingenjörer. FTP-planen är uppdelad i två avdelningar; FTP 1 för tjänstemän som är födda 1972 eller senare och FTP 2 för tjänstemän som är födda 1971 eller tidigare.

Avtal FTP 17 uppdaterad 2018-07
Försäkringsvillkor för FTP uppdaterad 2018-10
Informationsbroschyr FTP 1 uppdaterad 2021-01
Informationsbroschyr FTP 2  uppdaterad 2021-01
Pensionsmedförande lön i FTP 17 uppdaterad 2017-02

”62-årsregeln” för födda 1956 och 1957

För anställda födda 1956 och senare har den så kallade 62-års regeln upphört. Det vill säga regeln som innebär att arbetsgivaren betalar pensionen mellan 62 och 65 års ålder för en tjänsteman som vill gå i pension efter fyllda 62 år. Tjänstemän som är födda 1956 eller 1957 kan omfattas av 62-årsregeln efter ”prövning i särskild ordning”. Denna prövning görs av FTP-nämnden och till den kan tjänstemannen vända sig.

Två villkor måste vara uppfyllda:

  1. Tjänstemannen ska ha omfattats av den kollektivavtalade FTP-planen senast den 31 december 1985 och då haft ordinarie pensionsålder 62 år
  2. Tjänstemannen ska från 1985 och fram till pensionsåldern oavbrutet ha omfattats av den kollektivavtalade FTP-planen.

Observera att den kollektivavtalade FTP-planen till exempel inte omfattar anställda i bankägda försäkringsbolag, anställda i Folksam eller SPP och inte heller för dem som haft så kallad ”frivillig FTP”.

Det saknar betydelse om ett byte från FTP-planen till en annan tjänstepensionsplan beror på arbetatagaren eller på arbetsgivaren (till exempel vid övergång av verksamhet).

Det är tjänstemannens sak att visa sin anställningshistorik från 1985 och senare.